Tuesday, December 6, 2011

Quezon Province: Exclusive Words and Terms

For the convenience of non-Quezon Province people, here is an in-depth compilation of some words, terminologies, and expressions mostly only used by the people of Quezon.

·          Abi, adj. Another way of calling someone an idiot.
o   Para kang abi, dapat hindi mo ginawa yun.
o   You’re like an idiot, you should’ve never done that.
·         Abyad, v. To settle accounts (usually paper-based) and documents.
o   Kelangan kong abyadin ang mga papeles ko sa iskul.
o   I need to settle my papers at school.
·         Akitin, v. To invite someone (for an event or happening).
o   Bakit hindi mo siya akitin sa bertdey mo?
o   Why don’t you invite him/her to your birthday?
·         Amama, n. Grandfather.
o   Natutulog si amama.
o   Grandpa is sleeping.
·         Ampiyas, n./v. Rain that reaches the inside of the house or any establishment through the strong wind.
o   Naampiyas dito kaya’t pumasok na tayo sa loob.
o   The rain reaches to us so let’s go inside.
·         Apaw, adj. Mute, unable to speak.
o   Hindi ka makapagsalita, ha. Apaw ka ba?
o   Can’t speak, eh. Are you mute?
·         Babag, n./v. A fight (usually a streetfight). Also, to start a fight.
o   Hala, babag na lamang tayo!
o   Okay then, let’s just fight!
·         Baga, part. A question particle, similar to the Standart Tagalog ba.
o   Ikaw baga ay mag-aaral pa o maglalaro nalang ng DOTA habangbuhay?
o   Are you still gonna study or play DOTA forever?
·         Bahaw, n. Cold rice, usually the rice left after lunch or dinner, a.ka. kaning lamig.
o   Kakain nalang ako ng bahaw pag-uwi ko.
o   I’ll just eat cold rice when I get home.
·         Balatong, n. Monggo beans.
o   Pabili nga po ng balatong.
o   I want to buy monggo beans.
·         Balinghoy, n. Cassava.
o   Magka’no po ba ang balinghoy?
o   How much is the cassava?
·         Baliwis, n. A kind of fish that is usually steamed or fried.
o   Paborito ng tatay ko ang baliwis.
o   My dad loves baliwis.
·         Bano, n./adj. To be fascinated by something. Also, being ignorant in something.
o   Nakakabano naman ang salamangkero.
o   The magician makes me fascinated.
·         Barino or Bareno, adj. To be irritated by someone (or something).
o   Nakakabarino naman!
o   It’s so irritating!
·         Bomba, n. Bread buns, usually large ones. Other places call it popo.
o   Masarap kumain ng bomba na may palamang keso.
o   It’s good eating bomba with cheese inside it.
·         Borombom, n. Pagbilao term for drum, especially musical drums.
o   Bomborombombom! (A Pagbilaoin expression usually used for feasts)
·         Bulos, n. Diarrhea or LBM.
o   (you guys think of a good sentence for this)
·         Chami, n. A noodle dish with thick sauce and fat noodles. The speciality of Lucena City.
o   Bumili kami ng chami sa Pepper Dennis.
o   We bought chami at Pepper Dennis.
·         Dagil, v. To accidentally move an object, usually a fragile one.
o   Dahan-dahan ka, baka madagil mo yung plorera.
o   Be careful, you might accidentally move the flower vase and break it.
·         Daplag, v. To trip and fall down. Usually a serious term.
o   Nadaplag yung bata.
o   The kid tripped.
·         Dasig, v. To move aside (usually in public vehicles like jeepneys).
o   Paki-dasig lang po at aalis na tayo.
o   Please move aside a little so we can depart.
·         Dayag, v. To wash the dishes.
o   Ako ang magdadayag ngayon.
o   I will wash the dishes today.
·         Dine, adv. Here.
o   Dine mo ilagay ang kama.
o   Put the bed here.
·         Gaman, intrj. An expression of disbelief.
o   Gaman? Paano mo nagawa iyon?
o   No way! How did you do that?
·         Guyam, n. Ant.
o   Napakadaming guyam sa mesa.
o   There are many ants in the table.
·         Hawong, n. A bowl for eating.
o   May sabaw na ang hawong.
o   The bowl has soup.
·         Hibas, n. Low Tide.
o   Galing na ako sa tabing-dagat. Hibas ngayon.
o   I already went to the seashore. It’s low tide today.
·         Inana, n. Grandmother.
o   Magagalit sa akin si inana kapag hindi pa ako umuwi ngayon.
o   My grandma would get angry if I still don’t come home right now.
·         Ire or ere, adv. This.
o   Ire na ang cellphone mo.
o   Here is your cellphone.
·         Ipod or ipud, v. Move a little.
o   Umipod ka muna para makaupo ako.
o   Move aside so I can sit down.
·         Kadugsong, n./adj. Other half or next part.
o   Nasaan na ang kadugsong ng pelikula?
o   Where is the next part of the film?
·         Kalong, v. To sit on another person’s lap, usually done by kids on their parents.
o   Kalong ko si Junior.
o   Junior is sitting on my lap.
·         Kasag, n. Crab (seafood).
o   Mahal ang kasag ngunit masarap.
o   Crabs are expensive but delicious.
·         Kilo, adj. Twisted or crooked.
o   Mukhang kilo na ang bakal.
o   The steel looks crooked.
·         Kuhit, v. To poke someone politely.
o   Kuhitin mo nga siya.
o   Poke him.
·         Labar, v. To wash your face.
o   Naglabar ka na ba?
o   Did you wash your face?
·         Lagok, v. To gulp down a drink.
o   Isang lagok lang nito, malalasing ka agad.
o   Just one gulp of this, you’ll get drunk easily.
·         Lamog or Lamug, n. Rude, bad-mouthed, or uncivilized.
o   Huwag kang lamog sa mga pampublikong lugar.
o   Don’t be rude in public places.
·         Langis, n. Cooking oil. In Manila, however, they call this mantika.
o   Gumamit si nanay ng langis sa pagluluto.
o   Mom uses cooking oil when cooking.
·         Linang, n. Barrio or a far-away town.
o   Nakatira kami sa linang.
o   We live in a barrio.
·         Lino, n. Food for pigs, usually a mixture of various leftovers.
o   Kay baho talaga ng lino.
o   Lino is really smelly.
·         Mag-uli, v. To stroll or go to various places.
o   Tayo ay mag-uli sa SM.
o   Let’s stroll (take a walk around) at SM.
·         Mahili, v. To be jealous or envious of someone (or something).
o   Nakakahili naman ang suot niyang damit.
o   The dress he/she’s wearing makes me jealous.
·         Maluto, n. Packed lunch.
o   May dala akong maluto ngayon.
o   I brought packed lunch today.
·         Maruya, n. A pancake-like delicacy.
o   Kumakain si ate ng maruya.
o   My sister is eating maruya.
·         Mulaga, adj. Eyes wide-open. Usually referred to people who are staring blankly or the wakeful.
o   Bakit kanina ka pa mulaga?
o   Why are your eyes still wide open?
·         Musay, v. To throw out coins or candies, usually during festivals or parties.
o   Nagpamusay kami sa bertdeyan ni Joshua.
o   We threw out coins and candies in Joshua’s birthday party.
·         Nabubo, v./adj. Something that spilled, e.g. water or soup.
o   Naku, nabubo ang juice na iniinum ko.
o   Oh no, the juice that I’m drinking spilled.
·         Pagbira, n./v. To turn around, usually for getting revenge or answering someone. Pretty synonymous with the slang resbak.
o   Bibirahin kita, gusto mo?
o   You want me to get back at you?
·         Panaog, v. Go down, as in the phrase Panik-panaog (going up and down).
o   Ang hirap pumanaog sa Bundok Banahaw.
o   It’s hard going down from Mount Banahaw.
·         Pansit Habhab, n. A noodle dish with long, semi-brown noodles. Usually eaten without a fork.
o   Masarap kumain ng Pansit Habhab.
o   It feels good eating Pancit Habhab.
·         Pasayahan, n. A fiesta or feast. Usually used by Lucena City when they refer to the feast day of the city itself, e.g. Pasayahan sa Lucena.
o   Dumalo kami sa Pasayahan sa Lucena.
o   We went to Pasayahan sa Lucena.
·         Pinagong (or Pinag-ong in Pagbilao dialect), n. A turtle-shaped bread, usually covered with sugar and has small slices on the top.
o   Kain tayo ng pinagong!
o   Let’s eat pinagong!
·         Sakahin, v. To trace a drawing.
o   Sakahin mo nalang yung drowing ng elepante.
o   Just trace the elephant drawing.
·         Salabay, n. Jellyfish.
o   Mag-ingat ka doon, baka makagat ka ng salabay.
o   Be careful over there, you might get stinged by a jellyfish.
·         Sambalilo, n. Hat, especially sombrero/sumbrero.
o   Bumili ako ng sambalilo.
o   I bought a hat.
·         Sampiga, n./v. To slap someone in the face (usually spoken by gays).
o   Sinampiga ko yung maarteng babae sa may kanto.
o   I slapped that stagey woman near the corner.
·         Sinda, art. An article used for identifying people, like the Tagalog sina.
o   Kasama ko sinda Julie at Girlie.
o   I am with Julie and Girlie.
·         Sintunes, n. Calamansi.
o   Kelangan ko ng sintunes para sa pansit.
o   I need calamansi for the pancit.
·         Sulong, n. Drawer of a cabinet.
o   Hanapin mo nga sa sulong yung susi ko.
o   Look for my key in the drawer.
·         Sura, adj. To be irritated or pissed off.
o   Talagang sura na ako sa’yo!
o   You really made me pissed off!
·         ‘Tano?, intrj. Meaning and what?; a contraction of at and ano.
o   ‘Tano at may ganyan ka pang nalalaman?
o   What’s up (or why is it) that you know such things?
·         Tubigan, n. Rice field. It could also mean Patintero, a street game played by kids.
o   Hindi ako makakapaglaro ng tubigan ngayon kasi kelangan naming pumunta sa tubigan ngayon.
o   I can’t play patintero today because we need to go to the rice field today.
·         Ulandis, n. Some kind of red ants.
o   Masakit mangagat ang ulandis.
o   Red ants bite really hard.
·         Ultaw, v. To show up or appear.
o   Antayin mo lang at uultaw din ‘yan.
o   Just wait and it will appear eventually.
·         Unda-unda, n. Rocking chair.
o   Iyon ang paboritong unda-unda ng lola ko (or ng inana).
o   That is my grandma’s favorite rocking chair.
·         Upaw, adj. The semi-bald part of a guy’s scalp.
o   Yung tito ko ay may upaw.
o   My uncle has an upaw.
·         Uyanan, v. To replace something that is lost.
o   Kelangan mo ‘yang uyanan, nakakahiya sa kanila.
o   You need to replace (repay) that, we don’t want to be humiliated to them.
·         Waso, adj. Rude, bad-mouthed. Often used by boys.
o   Ang waso naman nung taong ‘yon!
o   That person is rude!
·         Yaan, adv. That (referring to an object).
o   Masarap yaan.
o   That’s delicious.
·         Yano or Yanong, intrj. Very or much.
o   Yano talaga! Yanong ganda nito.
o   Really! This is really beautiful.
·         Yayao or Yumao, v. To leave. In Standard Tagalog, yumao means deceased.
o   Yumao na siya patungong Maynila.
o   He/she already left, going to Manila.
·         Yoon, adv. That (over there).
o   Ano yoon?
o   What is that (over there)?

No comments: